PROJELER

Yasal Raporlama


İhtiyaç

Ulusal ve uluslararası yasal zorunluluklar ile iç kontrol gereksinimleri için hazırlanması gereken raporlar farklı ortamlarda oluşturulduğu için iş gücü gereksinimi artmakta ve rapor üretim süreleri uzamaktadır. Ayrıca, raporlar tek bir kaynaktan beslenmediği için hata ihtimali ortaya çıkmakta ve raporlar arası mutabakat zorlaşmaktadır. Yaşanan bu problemlerin giderilmesi için tek bir kaynaktan beslenen ve süreçleri ilişkilendirilmiş raporlama ortamının oluşturulması istenmiştir.

Çözüm

Raporlama veri ambarı oluşturularak; farklı bölümlerde yer alan veriler (Müşteri, Risk, Teminat, Pasifler, Ödeme Planları, Tahsilat Verisi vb.) konsolide edilmiş ve tek bir veri modeli çatısı altında birleştirilerek oluşturulan bu veri ambarına aktarılmıştır. Hem düzenleyici/denetleyici kuruluşlar hem de bankanın kendi ihtiyaçları için gerek duyulan raporların doğru, zamanında ve birbiri ile tutarlı olarak hazırlanmasına olanak sağlayacak altyapı kurulmuştur.

Fayda

Yapılan çalışmalar kapsamda hedeflenen süre içerisinde yasal raporların ve banka içi raporların sistemli, kendi içinde ve banka bilançosuyla tutarlı bir şekilde üretileceği alt yapı sağlanmış, iş gücü gereksinimi ve hata ihtimali en aza indirilmiştir.