PROJELER

Vakıf Katılım Bankası Robotik Süreç Otomasyon Projesi

Katılım bankacılığı sektörünün dinamik kurumlarından biri olan Vakıf Katılım Bankası, teknolojiyi yakından takip etmesi sonucu operasyonel süreçlerini yazılım robotlarına devretmeyi hedefledi.

Bu sebeple banka içerisindeki operasyonel süreçleri Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile yönetme kararı alındı. Projenin temel amacı, maliyet optimizasyonu sağlamak ve çalışanları katma değeri yüksek işlere yönlendirmekti. 

 

Robot yazılımlara devredilmesi öngörülen birimler aşağıdaki gibi belirlendi;

  • İnsan Kaynakları Müdürlüğü
  • Kredi ve Hazine Operasyon Müdürlüğü
  • Sigorta ve Kurumsal Çözümler

Proje kapsamında yukarıdaki departmanlara ait operasyonel süreçlerin, UiPath robot yazılımları kullanılarak Linktera RPA ekibi tarafından otomasyonu gerçekleştirildi. 


İhtiyaç

•  Operasyonel masrafları azaltmak

•  İş birimine destek olunması

•  Üretkenliğin arttırılması

•   Entegrasyonu yapılamayan süreçlerde verimliliğin arttırılması

Çözüm

•  Bankacılık sistemi ile web portal arasındaki arayüz otomasyonunun gerçekleştirilmesini sağlandı.

•  Kullanıcı davranışlarını taklit ederek iş biriminin gerçekleştirdiği süreç işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak manuel hataları sıfıra yakın bir orana düşürüldü.

Fayda

Kredi ve Hazine Müdürlüğü için geliştirilen robotlar;

•  Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi zorunlu raporların düzenlenmesini ve web portalına yüklemesini yapmaktadır. Bu işlemin unutulması durumunda cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Robot sayesinde bu durum ortadan kaldırılmıştır. İş biriminin süreci tamamlama süresinden 10 kat daha hızlı olduğu tespit edilmiştir.

•  Borsa İstanbul web sitesi üzerinden günlük yayınlanan “Borçlanma Araçları Piyasası Bültenleri”  raporundan ‘Sukuk fiyat bilgilerinin alınması, eksik kalan verilerin önce Bankacılık Sistemi üzerinden tamamlanması ve yine eksik veri kalırsa mail ile gelen excel dosyası üzerinden bir rapor oluşturulup, veri girişinin sağlanması’ işlemini yapmaktadır. Tasarlanan bu robot sayesinde IT desteği olmaksızın birçok bilginin entegrasyonu sağlanmaktadır. İş biriminin 45 dakika harcadığı süreci robot 1 dakika içerisinde gerçekleştirmektedir.

 

İnsan Kaynakları Müdürlüğü için geliştirilen robot;

•  Sağlık Ödeme Sistemi’ndeki çalışanlara ait sağlık raporlarının onaylanması ve ‘Geçici İş Görmezlik Ödeneği’nin’ tahsil edilme işlemleri yapılmaktadır.

•   İş biriminin 1.5 gün içerisinde tamamladığı süreci, robot 2 saat gibi kısa bir süre içerisinde tamamlamaktadır.

•   Harcanan eforun %80’i otomatize edilmiştir.

 

Sigorta ve Kurumsal Çözümler için geliştirilen robot;

•  Tanzim edilmiş Poliçe Oluşturma ve İptal Süreçlerinin %100’ü , Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ile yapılmaktadır. İşgücü/Maliyet oranında yarı yarıya bir kazanç sağlanılmıştır.