PROJELER

Uzaktan Müşteri Edinimi Altyapısı

Müşteriye ait en temel bilgiler kullanılarak müşteri tanımlama sürecinin hızlı ele alınması, çoklu ürün satış fonksiyonu ile ürün sahipliğinin arttırılması, imza ve kağıt adedinin azaltılarak sistem kontrolünde belge eksikliğinin minimuma indirgenerek sürecin daha verimli kılınması amacıyla Customer Onboarding çalışması yapılmaktadır.

Bu kapsamda müşteri açılış ve müşteri bilgi güncelleme modülünün yeniden ele alınması, yapılan işleme göre sistem tarafından kontrol edilen dijital onay fonksiyonunun yer aldığı belge akışının kurgulanması, temel ve hızlı satılabilecek banka ürünlerinin müşteriye sunulması ve temel bilgiler ile ürün açılış ve başvurularının gerçekleştirileceği modüller hayata geçirilecektir.

Müşteri açılışı ve belirli ürünlerin satışı aşamasında gerekli belgeler tek bir sistemden kontrol edilerek edinilecektir. Müşteri edinimi ile aynı zamanlı temel ürün (Dijital Bankacılık, Internet Bankacılığı, Vadesiz TL Mevduat, DebitCard) satışı ve başvuru alma gibi bir yapı kurgulanacaktır. Müşterilere sunulacak ürün ve hizmetler farklılaşmaktadır, bu kapsamda müşteri tiplerine öze Bankacılık Hizmet Sözleşme içerikleri ayrı ayrı oluşturularak; sade ve yalın bir akış ile operasyonel iş yükü azaltılacaktır.

Mobil Bankacılık ile ilgili dokümanların müşteriye iletilmesi, belgelerin dijital ya da ıslak imzalı onay ile ilerletilmesi, tablet üzerinden müşteri açılışının yapılması gibi farklı cross platformlar ile müşteri tanımı ve ürün sahipliği gerçekleştirilecektir.

Uzaktan kimlik tespiti süreci olarak; Görüntülü Görüşme ile müşterinin şubeye gelmeden edinimi kolaylaştırılacaktır. Görüntülü görüşme başlamadan önce kişinin başvurusu uzaktan kimlik tespiti sürecinin işletildiği banka uygulaması üzerinden elektronik ortamda doldurulan bir form ile alınacak, alınan veriler kullanılarak kişi hakkında risk değerlendirmesi gerçekleştirilecektir. Müşteri için görsel güvenlik kontrolleri altyapısal olarak kurgulanarak; canlılık testi yapılacaktır.

 

 


İhtiyaç

Temel prensipte, müşteri için yalın, kağıdın ve imzanın ortadan kaldırıldığı (en aza indirildiği), minimum bilgi girişi olan bir süreç tasarlamak.

Çözüm

Islak imzanın minimum ve zorunlu durumlar için korunduğu, yeni nesil satış fonksiyonu ile müşterinin uzaktan edinimi için farklı opsiyonların sunulduğu ekranlar, çeşitli sistem entegrasyonları ile tasarlanmaktadır.

Fayda

Customer Onboarding Yazılım Geliştirme Projesi kapsamında kullanıcıların hızlı ve temel bilgiler ile müşteri tanımlaması sağlanacaktır.

Dijital onay fonksiyonu ile imza ve kağıt adedi azaltılıp belge eksikliği minimumda tutularak müşteri tanımlama sonrasında çoklu ürün satışı fonksiyonu ile ürün sahipliği arttırılacaktır.