PROJELER

TFRS 9 Validasyon ve Kalibrasyon Projesi

2015 yılında katılım bankacılığı prensiplerine uygun ürünleri ve alternatif dağıtım kanalları ile müşterilerine hizmet vermeye başlayan Ziraat Katılım Bankası, yasal mevzuat gereği TFRS 9 standartları kapsamında kurulan sistem ve modellere ilişkin validasyon ve kalibrasyonu çalışmalarının yürütülmesine ihtiyaç duymuştu. Aralık 2018 ayında başlayan projenin ana maddelerinden biri olan Makroekonomik Model ve Temerrüt Olasılığı (PD) Modeli Validasyon çalışmaları için, literatür ve en iyi uygulamalarda belirtilen istatistiki analizler yürütülmüş ve söz konusu analizlerin uzman görüşü ile desteklenmesi ile nihai sonuçlara ulaşılmıştır. Modellere ilişkin validasyon sonuçları ile Banka’nın gelişen ve belirginleşen portföyü göz önünde bulundurularak ilgili modellerin metodolojileri gözden geçirilmiş ve modellerin kalibrasyonu gerçekleştirilmiştir. 1 aylık kısa bir zaman diliminde yürütülen ve Ocak 2019’da teslim edilen proje sonucu olarak Banka, standartlara uygun ve portföyünü yansıtan modelleri ile TFRS 9 kapsamında karşılık hesaplamalarını yapmaya devam etmektedir.

 


İhtiyaç

2017 yıl sonunda TFRS 9 standartları kapsamında geliştirilen Makroekonomik Model ve Temerrüt Olasılığı Modelleri validasyonunun mevzuat ve literatürde geçen istatistiki metodlarla gerçekleştirilmesi ve ilgili model validasyon sonuçları ve Banka portföyü göz önünde bulundurularak model kalibrasyonlarının gerçekleştirilmesi ihtiyacı bulunmaktaydı.

Çözüm

Mevzuata ve literatüre uygun istatistiki testler ile modellerin validasyonları gerçekleştirilmiş, portföy ve verideki olgunlaşmalar dikkate alınarak farklı model alternatiflerinin iş birimlerine sunulması ile kalibrasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Bütün validasyon ve kalibrasyon çalışmaları, SAS Enterprise Guide üzerinden gerçekleştirilmiş, model performanslarının iş birimleri tarafından belirli periyotlarla izlenebileceği sistem SAS EG üzerinde kurulmuştur.

Fayda

Ziraat Katılım Bankası’nın TFRS 9 kapsamında geliştirilen modellerin validasyonunun tamamlanması ile birlikte,

  • Geliştirilen modellerin son 1 yıllık zaman dilimindeki performansı istatistiki testlerle incelenmiştir.
  • Makroekonomik modelin kalibrasyonu son 1 yıl içerisinde ekonomik dalgalanmaları da içeren veri seti ile gerçekleştirilmiş, modelin mevcut piyasa koşullarına paralel olarak güncellenmesi sağlanmıştır.
  • Temerrüt Olasılığı (PD) modelleri biriken ve olgunlaşan Banka verisi ile kalibre edilmiş, temerrüt verisinin az olması sebebiyle kullanılan metodolojiler ve dışsal veriler bir çok portföyde değişmiştir.
  • Kalibre edilen modellerin TFRS 9 standartları kapsamında yapılan karşılık hesaplamalarına etkisi incelenmiş, yeni modellerin uygunluğu doğrulanmıştır.
  • Yapılan validasyon ve kalibrasyon çalışmaları ile Banka’nın TFRS 9 standartlarına uygunluğu sağlanmış, TFRS 9 karşılık hesaplamaları güncel Banka ve piyasa verileri doğrultusunda yapılmaya devam edilmiştir.