PROJELER

Teminatlı Menkul Kıymet Varlık Havuzu ve İhraç Raporları Oluşturma

Teminatlı Menkul Kıymet ihracına konu olacak varlıklar için seçilebilme kriterleri üzerinden, SPK mevzuatında öngörülen tutarı karşılayacak şekilde rassal havuz oluşturulması için gerekeli altyapı ve sistem tasarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında menkul kıymet ihracı sonrasında varlık havuzunun performansını gösteren ihraççı ve yatırımcı raporları ile iç kontrol amaçlı detay raporların aylık otomatik olarak üretilmesi sağlanmıştır.