PROJELER

Tarım Kredileri Değerlendirme Sistemi


İhtiyaç

Tarım ve Hayvancılık Kredileri’ni sektöre özel parametrelerle değerlendirecek bir çözüm aracının eksikliğini gidermek amacıyla belirli kriterlere göre gerçekçi sonuç veren bir değerlendirme mekanizmasının kurulmasının gerekliliği aktarılmıştır.

Çözüm

Çalışma kapsamında tarım ve hayvancılık sektörüne özel limit tahsisi ve kredi kullandırımı alt yapıları hazırlanmıştır. Bu kapsamda Kredi Kayıt Bürosı ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından sağlanan altyapı ve bilgiler kullanılarak üreticiye özel limit tutarı ve ödeme planının belirlenmesi sağlanmıştır.

Fayda

Değerlendirme sisteminin devreye girmesinden itibaren, tarım ve hayvancılık müşterileri kredibiliteleri hızlı ve gerçek duruma en yakın şekilde değerlendirilerek etkin pazarlama mümkün hale gelmiş ve sorunlu kredi oranlarında düşüş gözlemlenmiştir.