PROJELER

Tahsis Dönüşüm Projesi

 

Bu önemli Tahsis Dönüşüm Projesinde; Kredi Limit alt yapısı, esnek limit tanımları ve teminat koşulları yapılmasına imkan verecek şekilde yeniden tasarlanması planlandı. Bu sayede özel koşulların (düz metin) girilmesinin büyük ölçüde önüne geçilmesi öngörüldü.
Karar giriş ekranları kullanım kolaylığını arttıran, esnek ve iç/dış sistem verilerini otomatik olarak getiren yeni bir yapıda tasarlanması planlandı. Bu sayede karar giriş ve revize süreleri büyük ölçüde hızlanması hedeflendi.
Aynı şekilde excel dokümanı olarak tutulan FÖYlerdeki bilgilerin sistemin bir parçası haline getirilmesi amaçlandı. Sistemsel tutarlılığın garanti edilmesi ve geriye yönelik izlenebilir bir veri haline dönüştürülmesi de önemliydi.
Tahsis kararında belirtilen şartlara uygun olarak risk analiz hesaplamasının sistem tarafından yapılmasının sağlanması ve risk analiz hesaplamasının manuel yapılmasından kaynaklı iş yükünün ortadan kaldırılması öngörüldü.
Kredi ürün ağacının yeniden oluşturulması ve eksik olan ürünlerin eklenmesi hedeflenirken, yeni ürün yapısına göre limit-teminat koşullarının detaylandırılabilmesi amaçlandı. 
Risk grupları için de limit tanımlamasının yapılabilmesi ve limit aşımları oluşmaması için gerekli kontrollerin sisteme eklenmesi de diğer önemli bir husustu.
Teknolojik alt yapı yeni mimarinin (servis mimarisi) de tasarlanması hedeflendi. Bunun için yeni bir veri modeli oluşturululdu ve bu sayede, bakım maliyetleri azaltıldı ve raporlama olanaklarının arttırıldı.

 


İhtiyaç

Kredi Tahsisi için gerekli karar şartlarının özel şart (düz metin) olarak giriliyor olması ve sistem tarafından yorumlanamaması,

Karar onayı veren kullanıcıların Excel’de hazırlanan FÖY üzerindeki bilgiler ile onay vermek durumunda kalması. FÖY’deki bilgilerin sistemsel tutarlılığının  garanti edilememesi.

Karar FÖY bilgilerinin Excel’lerde kalması ve sisteme yansıtılamaması.

Finansal analiz ve Kredi Tahsis süreçlerinin bütünleşik olarak tasarlanması nedeniyle, süreçlerin ayrık işletilememesi ve gereksiz iş yükü oluşturması.

Banka ürün yapısının yeterli ürün detaylarını içermemesi nedeniyle karar şartlarının yetersiz olarak yazılması.

Çözüm

Tahsis karar mekanizmasına etkisi olan farklı formatlardaki dışsal/içsel verinin analiz edilerek tahsis karar föyünün otomatik olarak oluşturulması sağlandı.

Karar şartlarının tasarlanan yeni limit alt yapısı ile esnek olarak yönetimi sağlandı.

Limit-Risk-Teminat hesaplaması, en iyi eşleşmeyi sağlayan teminat dağılımını (riski karşılayacak zayıftan güçlüye en uygun ) sağlayacak dağıtım algoritmasına göre geliştirildi.

Karar şartlarında bir değişiklik yapmadan belirlenen münakale kuralları ile esnek limit/risk/teminat değişim (münakale) yönetimi sağlandı.

Yeni geliştirilen limit türleri ile limitlerin sistemsel yönetimi esnek bir yapıya kavuşturuldu. (Proje limiti, azalan limit, öde kullan vb.)

Merkezi / bütünleşik tahsis karar veritabanı oluşturularak karar destek sistemleri için (Risk DWH, Davranışsal skorlama, Erken uyarı sistemleri, Analitik raporlama uygulamaları)  için zengin veri altyapısı oluşturuldu.

Fayda

Tahsis sürecinin uçtan uca tek bir uygulama olarak geliştirilmesi ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi sağlandı.

Tahsis karar föyünün otomatik olarak oluşturularak riskin azaltılması ve sistemde arşivsel olarak saklanması sağlandı.

Banka içi merkezi/bütünleşik tahsis veritabanı oluşturulması ve zengin raporlama yapısının kurulması sağlandı.

Teminatların limitler ile ilişkilendirilmesi sağlanarak eksik teminat oluşmasının önlenmesi ile banka riskinin azaltılması sağlandı.

Kredi Kullandırım sırasında zengin limit - teminat koşulları ile risklerin azaltılması sağlandı.