PROJELER

Süreç Yönetimi

Türkiye'nin en büyük ve öncü bankalarından biri  büyüklüğüyle doğru orantılı olarak bünyesinde bir çok birim bulundurmaktadır. Bu birimlerin hepsinin çalıştığı işlemler birbirinden farklı olmakla birlikte, bir işlemin farklı adımlarında farklı iş birimlerinin sorumluluğu bulunabilmektedir. Banka genelinde yürütülen bir işlemin hangi adımlardan geçmesi gerektiği, bu adımlarda neler yapılacağı, ilgili işlemlerin hangi birimlerin sorumluluğunda olduğu konularında yazılı dökümanların olmaması, çalışılan işlemlerde izlenecek yol konusunda kafa karışıklığı yaratabilmekteydi.

 

Proje kapsamında; banka içindeki süreçler yazılı hale getirilerek bir işlem için izlenecek yolun belirlenmesi, portalde yayınlanarak tüm banka kullanıcılarının erişimine açılması, yayınlanan süreçlerin üçüncü kişilerin anlayabileceği netlikte çizilmesi, hangi işlemin hangi birimin sorumluluğunda olduğu konularının netleştirilmesi sağlanmıştır.

Banka süreçlerinin yazılı hale gitirilmesi ve portalde yayınlanması ile birlikte;

  • Çalışılmak istenen iş ile ilgili hangi süreçlerin izlenmesi gerektiği netleştirildi.
  • Bir arşiv yapısı oluşturularak kullanıcıların istedikleri iş akışlarına erişmeleri sağlandı.
  • Kullanıcıların ilgili işten hangi birimlerin sorumlu olduklarını rahatça gözlemleyerek doğru birimlerle iletişime geçmeleri sağlandı.

İhtiyaç

Bankada yürütülen işlemlerin gerçekleştirilirken izlenmesi gereken süreçlerin belirlenerek yazılı hale getirilmesi ve tüm banka kullanıcılarının erişimine açılması.

Çözüm

Yazılı bir süreci olmayan birimler ile görüşülerek yapılan işlemlerin süreçleri çizilmiş, süreçler portalde yayınlanarak banka kullanıcılarının erişimine açıldı.

Fayda

Banka süreçlerinin yazılı hale gitirilmesi ve portalde yayınlanması ile birlikte;

  • Çalışılmak istenen iş ile ilgili hangi süreçlerin izlenmesi gerektiği netleştirildi.
  • Bir arşiv yapısı oluşturularak kullanıcıların istedikleri iş akışlarına erişmeleri sağlandı.
  • Kullanıcıların ilgili işten hangi birimlerin sorumlu olduklarını rahatça gözlemleyerek doğru birimlerle iletişime geçmeleri sağlandı.