PROJELER

IFRS Standardına Uyum Süreci

IFRS 16 standardına uyumlanma sürecinde olan Türkiye'nin en önde bankalarından olan müşterimizde finansal kiralama ve faaliyet kiralama ayrımı ortadan kaldırılacak, şube ve ATM kira giderlerinin banka bilançosuna alınması sağlanarak, bilançodaki varlık ve yükümlülükleri arttımaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Buna göre;

Kiralama işlemlerinde kira sözleşmelerinden doğan kullanım hakkının aktif hesaplarda ve kiralama yükümlüklerinin, kiralama ödemelerinin pasif hesaplarda bugünkü değeri ile ölçülmesi sağlanacak,

Aktifte muhasebeleştirilen kullanım hakkı IFRS 16 Maddi duran varlık standartı uyarınca sonraki dönemlerde itfa edilecek, pasifteki kiralama borcunun ise yapılan ödemeler ile azaltılması sağlanacak,

Şube ve ATM kira sözleşme bilgilerinin sisteme girilmesiyle nakit akışı sağlanacak.

Buna göre günü gelen kira ödemeleri genel müdürlük ve şube ayrımı olmadan ana bankacılık sistemi olan Harmoni platformunda tasarlanacak tek bir ekran üzerinden ödemesi yapılacaktır.

Aynı zamanda bankanın mevcut sabit kıymetler uygulaması Harmoni platformuna taşınacak.


İhtiyaç

IFRS 16 standardı gereği şube ve ATM kira giderlerinden amortisman alınmasını sağlamak.

Banka şube ve atm kira ödemelerini Harmoni ekranında toplamak.

Çözüm

Şube ve ATM kira giderleri IFRS 16 standardı uyarınca amortisman alınmaya başlanacaktır.  İlgili faiz ve ödeme muhasebeleri yapılacaktır.

Mevcutta farklı kanallardan ödenen şube ve ATM kira ödemeleri Harmoni üzerinde tek bir ekranda toplanacaktır.

Fayda

  • Şube ve ATM kira sözleşmeleri varlık olarak sisteme yansıtılacaktır.
  • Kira ödemeleri Harmoni platformunda tek bir ekranda toplanacak, günü gelince ödemesi hatırlatılacak olup şube üzerindeki maliyeti azaltılacaktır.
  • Mevcutta kullanılan ve eski bir altyapıya sahip olan bankanın sabit kıymetler uygulaması Harmoni platformuna taşınacaktır.