PROJELER

Hazine Yönetimi Uygulaması

Türkiye’de yerleşik bir banka bünyesinde Hazine Ekibi’nin manuel yürüttüğü operasyonların yeni teknolojiler kullanılarak tek bir platform üzerinden yönetilmesine ve takibinin sağlanmasına yönelik dönüşüm projesi gerçekleştirildi.  

 

Proje kapsamında;

 • Trading Platformlardan girilen alım/satım işlemlerin otomatik ve anlık olarak ana bankacılık sistemine beslenmesi,
 • Market Data sağlayıcılarından gelen hazine ürünlerine ait  piyasa verilerinin merkezi bir veri tabanı altında toplanarak, hazine ürünlerinin fiyatlamasına, kar/zarar ve risk hesaplamalarına konu olacak veri grubunun oluşturulması,
 • Pozisyon izleme, işlemlerden doğan kar/zarar hesaplamaları ve Markt to Market hesaplamalarının anlık olarak takip edilmesi,
 • Şube ve Hazine ekibi arasında fiyat pazarlığı yapılması ve şubenin varlıklı müşterilerine işlem fiyatlaması,
 • Traderların işlem yapma limitlerinin kontrol edilmesi ve bankalararası işlemler için teminat/limit takibinin yapılması,
 • Ana bankacılık içerisinde nakit akışının takip edilmesi sağlandı.

 

Kullanılan Teknolojiler:

Altyapı: Windows Server, Linux, Microservices, ActiveMQ, PostgreSql, Apache Kafka

Frontend: React, Html, Css

Backend: Java

Platformlar: Jenkins, SonerQube, Gitlab

 

Ek servisler:

 • Servis bazlı Entegrasyonlar
 • Rol bazlı Kullanıcı Kontrolleri
 • Detaylı Log Yönetimi
 • Müşteri Dashboardlar

 

 


İhtiyaç

 • Hazine operasyonlarının tek bir çatı altından yürütülmesi ve izlenmesi
 • Hazine operasyonlarındaki tekrarlı işlerin azaltılması
 • Hazine operasyonlarındaki süre kayıplarının azaltılması
 • Hazine ve müşteri işlemleri arasında sağlıklı fiyat akışının sağlanması

Çözüm

Trading platformalar ve piyasa veri sağlayıcıları ile kurulacak entegrasyon yapısıyla hazine işlemlerinin ve piyasa verilerinin anlık olarak ana bankacılık sistemine aktarılması sağlandı.

Bütün piyasa verileri tek bir havuz yapısında toplanacak ve yönetilecektir. Geliştirilecek Market Data Engine ile piyasa verileri, kar/zarar ve mTm hesaplamaları ile müşteri işlemlerinin fiyatlanmasında kullanıldı.

Geliştirilecek Blotter yapısı ile piyasa verisi ve işlem bilgileri alınarak belirli aralıklarla kar/zarar ve mTm hesaplamaları yapılacaktır. Ek olarak, Trader’lar için pozisyon izleme,ve takibi ekranları geliştirildi.

Hazine ve Banka Şubeleri arasında fiyat pazarlığının sağlanacağı White Label ekranları geliştirilecektir. Müşteri işlemlerinin Traderlar tarafından izlenmesi ve onaylanması sağlandı. Hazine ve banka şubeleri arasında müşteri işlemleri için fiyat talebi yapısı (Request for Quote) oluşturulacak ve kurulacak entegrasyon yapısı ile hazine ve şubeler arası anlık fiyat pazarlığı yapıldı.

Bankalar arası işlemlerde Limit/Risk/Teminat takibinin sağlanacağı ekranlar geliştirilecektir. Ek olarak, Hazine departmanındaki traderların günlük işlem yapma limitleri bu ekranlardan takip edilecek ve limit/teminat aşımı olması durumunda sistem tarafından uyarı/bildirim verilecek bir alt yapı tasarlandı.

Geliştirilecek olan nakit akışı izleme ekranları ile ana bankacılık üzerinde nakit akışı oluşturacak bütün sistemelerde entegrasyon yapısı kurularak, nakit akışı izleme fonksiyonalitesi geliştirildi.