PROJELER

BDDK Standart / IDD Yaklaşımı Fark Çalışması

Temel ya da İleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşıma geçmeyi hedefleyen bankalar için mevcut kredi portföyleri ve IDD parametreleri kullanılarak yaklaşık Kredi Riski Ağırlıklandırılmış tutar simüle edilmiştir. Yine banka portföyünden yararlanılarak BDDK IDD kredi riski raporları simülasyon ortamında oluşturulmuştur.