PROJELER

Aktif Pasif Yönetimi ve Piyasa Riski Otomasyonu


İhtiyaç

Aktif Pasif ve Piyasa Riski Yönetimi uygulamaları kapsamında banka sistemlerinde bulunan verinin tek bir kaynakta, ürünlerin finansal özelliklerini taşıyacak ve senaryo analizlerine imkan verecek esneklikte yer almaması. Ayrıca Piyasa Riski ve Aktif Pasif Yönetimi ihtiyaçları ile örtüşen yasal raporların her birinin farklı sistemlerden farklı şekillerde üretilmesinin ortaya çıkardığı tutarsızlıkların giderilmek istenmesi.

Çözüm

SAS RMB ürünü implementasyonu, uygun veri modeli ve analitik yapının kurulması ile beraber, Aktif Pasif Yönetimi ve Piyasa Riski analizleri için gerekli olan banka verisi ve piyasa verisi sisteme alınmıştır. İhtiyaç duyulan esnekliğin sağlanması için veri dizaynı mümkün olan en granüler düzeyde, bir çok banka biriminin ihtiyacını karşılayacak şekilde ve senaryo analizlerine imkan verecek şekilde yapılmıştır. Kurulan esnek ve granüler yapı sayesinde farklı ihtiyaçlar ve kullanımlar için uygun, mutabakatları tamamlanmış bir veri bütünü ve analitik açıdan oldukça güçlü bir ürün banka hizmetine sunulmuştur.

Fayda

Banka bilançosunun tamamı sisteme aktarılmış ve bütün analitik hesaplamaların yapılması sağlanmıştır (Nakit Akışı, Faiz Geliri Analizleri, Likidite Analizleri vb) . Sistem bilançonun bütün nakit akışlarını ve fiyatlamalarını yapmaktadır. Ayrıca global olarak kabul görmüş veya banka tarafından mevcut olarak kullanılan stres ve hassasiyet analizleri ile yasal raporlar da (LR101, FR400, Global – Lokal LCR, Global NSFR) sistem üzerinden üretilebilmektedir.