HİZMETLER

Teknoloji ve Sistem Entegrasyonu

Teknoloji ve Sistem Entegrasyonu

Hizmet verdiğimiz tüm kurumlara ihtiyaç duydukları ürün, hizmet veya çözümleri sunmak için son teknolojileri takip ediyoruz. Bu teknolojileri özümseyip, yaratıcı çözümlerle harmanlayarak onlar için katma değer yaratacak projelere dönüştürüyoruz.

Hizmet sağladığımız alanlarda, kurumların sistem altyapılarına en güncel teknolojileri entegre ediyor ve iş süreçlerinin verimliliğini arttırıyoruz. 

 

Sistem entegrasyonu süreçlerinde benimsediğimiz “Uçtan Uca Proje Yönetimi” yaklaşımımızın yanında gerekli durumlarda dış kaynak yönetimi de sağlıyoruz. Bu yönetimi, firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda kendilerine rekabet avantajı sağlayacak konulara odaklanmasına ve kendi uzmanlık alanına girmeyen konuları ise uzmanlaşmış kurumlar aracılığıyla gerekli kalite standartlarına uygun bir biçimde tedarik etmesini olanak sağlayacak bir yönetim stratejisi olarak sunuyoruz.

 

Faaliyet gösterdiğimiz tüm uzmanlık alanlarımızda çalışan deneyimli ekibimiz ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen firmalarına aynı zamanda dış kaynak hizmeti de veriyoruz. Bu hizmetleri 4 ana başlıkta ele alıyoruz;

  • Analiz
  • Yazılım Geliştirme
  • Test Yönetimi
  • Proje Yönetimi

 

Farklı sektörlerdeki müşterilerin bilişim teknolojileri alanındaki ihtiyaçlarını karşılayabilmek, ihtiyaç ve beklentiler çerçevesinde özel uzmanlık hizmeti sunabilmek adına yapacakları yatırımlarda en uygun kaynakların belirlenmesi konusunda yardımcı oluyoruz.

Dış kaynak hizmeti kapsamında; kurulması hedeflenen proje ekibinde ihtiyaç duyulan yetkinlik ve kaynak sayısının belirlenmesi, belirlenen yetkinliğe ve müşteri kültürüne uygun kaynakların bulunması, düzenli aralıklarla ekibin üretim kalitesinin kontrolünün ve devamlılığının sağlanması yaklaşımı benimsiyoruz. Bu sayede müşterilerimizin nitelikli kadrolara daha verimli erişmesine olanak veriyor ve sağlanan kaynağın yarattığı esneklikle beraber kendi hizmet alanlarında öne çıkmalarına yardımcı oluyoruz.