HİZMETLER

Krediler

Krediler

Hızla hayatımıza giren dijital teknolojiler, değişen regülasyonlar, ön plana çıkan müşteri beklentileri ve artan rekabetle beraber gücünü korumak ve geleceği oluşturmak isteyen büyük finansal kurumların kredi süreçleri dönüşümüne destek oluyoruz.

İş birlikteliği yaptığımız partnerlerimize;

  • Satış gücü ve etkinliğinin arttırılması için ürün ağacı tasarımları,
  • Altyapısal değişikliklerin yanı sıra iş akışlarının da optimize edildiği büyük kredi süreçleri dönüşüm projeleri,
  • Teminat yönetim sistemi, kredi kullandırım, limit tahsis ve tahsilat süreçlerinin ve sistemlerinin ihtiyaçlara göre yeniden tasarlandığı çalışmaları,
  • Strateji ve sistem entegrasyonu bakış açısıyla dijital dönüşümleri,
  • Proje ekipleri ve Linktera takımlarının bir arada ortak hedeflerle ilerlediği uçtan uca proje teslimleri,

gibi alanlarda hizmet veriyoruz.