HITACHI

HITACHI

2018 yılında Hitachi Vantara-Pentaho ile başladığımız partner’lik sayesinde Hibrid ve multi kanaldan gelen verilere erişmek, işlemek ve analiz etme gücümüzü daha da pekiştirdik. Bu sayede veriyi doğru ve eşzamanlı olarak işleyerek veri güdümlü çıktılara en efektif şekilde ulaşma imkanını müşterilerimize sunabiliyoruz. 

 

Pentaho, modern veri entegrasyonu, düzenleme ve iş analitiği platformu olarak Linktera müşterilerine Hitachi ile birlikte aşağıdaki alanlarda destek vermektedir;

  • IoT Analitik
  • Büyük Veri Entegrasyonu ve Analitik
  • Pentaho Veri Entegrasyonu
  • İş analitiği