Haberler

Yeni IFRS 16 Kiralama Standardı Uygulamalarımız


4 Ocak 2019 Cuma

Yeni IFRS 16 Kiralama Standardı Uygulamalarımız

IFRS 16 Kiralamalar Standardı, faaliyet kiraları ve finansal kiralamalar arasındaki farkı ortadan kaldıran yeni bir standart yaratıyor. Kiralamanın muhasebeleştirilmesiyle ilgili tek bir model olarak kullanım hakkı modelini uygulamaya koymamızı sağlıyor ve bu kapsamda faaliyet kira ödemelerinin şirket bilançosuna dahil edilmesi amaçlanıyor. 

Bu model'le kiralamalarda kullanım hakkının aktif hesaplarda, kiralama yükümlülüklerinin pasif hesaplarda bugünkü değeri ile ölçülmesi sağlanarak amortisman alınmış oluyor.

IFRS 16 standardına uyumlanma sürecinde kurumların finansal kiralama ve faaliyet kiralama ayrımı ortadan kaldırılacak; şube, ATM yeri, araç vb. kira giderlerinin banka bilançosuna alınması sağlanarak, bilançodaki varlık ve yükümlülükleri artacak.

Kiralama işlemlerinde kira sözleşmelerinden doğan kullanım hakkının aktif hesaplarda ve kiralama yükümlüklerinin, kiralama ödemelerinin pasif hesaplarda bugünkü değeri ile ölçülebilecek.

Aktifte muhasebeleştirilen kullanım hakkı IFRS 16 maddi duran varlık standardı uyarınca sonraki dönemlerde itfa edilecek, pasifteki kiralama borcunun ise yapılan ödemeler ile azaltılması hedefleniyor.

Şube ve ATM yeri, araç vb. kira sözleşme bilgilerinin sisteme girilmesiyle nakit akışı sağlanacak olup günü gelen kira ödemeleri genel müdürlük ve şube ayrımı olmadan ana bankacılık sistemindeki ekran üzerinden ödenmesi sağlanmış olacak.

 

Özet bir şemayla göstermek gerekirse;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linktera olarak iki büyük bankada gerçekleştirdiğimiz ve bir bankada sürece yeni başladığımız entegrasyon projelerinde IFRS 16 standardı gereği şube, ATM yeri, araç vb. kira giderlerinden oluşan nakit akışı çıkarılması, bu akış çerçevesinde gerekli muhasebelerin yapılması, kullanım hakkından amortisman alınması sağlandı. Banka şube, atm yeri, araç vb. kira ödemelerini ana bankacılık ekranında toplandı.

Şube ve ATM yeri, araç vb. kira giderleri IFRS 16 standardı uyarınca amortisman alınmaya başlanıp ilgili faiz ve ödeme muhasebeleri gerçekleştirildi.

Mevcutta farklı kanallardan ödenen şube ve ATM yeri kira ödemeleri ana bankacılık sistemi üzerinde tek bir ekranda toplandı.

Şube,  ATM yeri, araç vb. kira sözleşmeleri varlık olarak sisteme yansıtılarak, kira ödemeleri ana bankacılık platformunda tek bir ekranda toplandı ve günü gelince ödemesi hatırlatılarak şube üzerindeki maliyetin azaltılması sağlandı.

 

Yasal mevzuat’la ilgili daha fazla bilgi için KGK’nın çalışmasını inceleyebilirsiniz:

http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TFRS/TFRS_16.pdf