Kariyer

İK POLİTİKASI

LinkTera Kariyer Yönetimi Sistemi; yetkinliklere dayalı gelişimi esas alan, iş grupları arasında geçiş ve gelişime imkân tanıyan, iç ve dış tutarlılığı bulunan kariyer haritalarını temel alır. Kariyer haritaları “Danışmanlık” ve “Teknoloji” iş grupları için ayrı ayrı tanımlanmış olup gelişim basamaklarında kıdem ve yetkinlik esas alınır. Kariyer haritalarıyla ilgili detaylı bilgi, çalışma arkadaşlarımızla oryantasyon programı, yıl içerisinde düzenlenen bilgilendirme toplantıları ve kariyer görüşmeleri vasıtasıyla paylaşılır. Bunun dışında her zaman ek bilgi almak ya da soru sormak için İnsan Kaynakları Departmanı’na başvurulabilir.

Açık Pozisyonlar

 • Bir işten etkilenen tüm paydaşların belirlenmesi; bu ihtiyaçların iş ve müşteri/ kullanıcı bakış açılarından anlaşılması,
 • İş gerekliliklerinin toplanması ve bu gerekliliklerin uygun teknik ihtiyaçlara çevrilmesi,
 • Teknik ihtiyaç ve gereklilikler için doğru kaynak kullanımının planlanması,
 • Gerekli olduğunda doğru raporlama yapılması,
 • İhtiyaçlar ile ilgili olan; açıklama, iş planı hazırlama, veri analizi, süreç analizi, iş ve fonksiyon ihtiyaçları analizi, sistem tasarımı, fonksiyonel/ teknik testlerin uygulanması, kullanıcı test ve görüşmelerinin yapılması sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmek konusunda kendinize güveniyorsanız, sizi de takımımızda görmekten mutluluk duyarız!

Kariyer.Net
 • Uygulanabilir geliştirme metodolojileri ile yazılım uygulamaları veya özelleşmiş programlar geliştirilmesi,
 • Geliştirilen yazılım uygulamalarında kullanıcı dokümanları üretilmesi,
 • Akış tabloları, diyagramlar, kod yorumları ve temiz kod gibi teknik dokümanlarla çözümün kullanıcıya sunulması,
 • Gerekliliklerin ve ihtiyaçların koda dökülebilmesi için analist ile birlikte çalışılması,
 • Test planı yaratılması; test koşulması ve raporlanması,
 • Temel sistem uygulamaları için ihtiyaç duyulduğunda destek sağlanması,
 • Yazılım geliştirmenin tasarımdan onarıma herhangi bir adımında yer alınması,
 • Bilgi birikimi ve yeteneklerin iç ve dış kurslarla ve yeni uygulamalarla sürekli güncel tutulması,
 • İhtiyaç duyulduğunda müşteriye aktarım yapılması,
 • Uygun ve zamanında raporlama yapılması,

sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirmek konusunda kendinize güveniyorsanız, sizi de takımımızda görmekten mutluluk duyarız!


Kariyer.Net

Yukarıdaki pozisyonlarımız dışında da CV’nizi bize iletebilirsiniz.


Başvuru Formu