Çalışmalarımız

UZMANLIK ALANLARIMIZ

KREDİLER

Kredi Tahsis, Kredi Kullandırım ve Kredi İzleme süreçlerinin en verimli şekilde ilerlemesi için ihtiyaç duyulan tüm sistem altyapısını oluşturuyoruz, bu sayede müşterilerimiz, tüm kredi faaliyet ve süreçlerini etkin şekilde değerlendirebiliyor.

RİSK YÖNETİMİ

Risk yönetimi alanındaki uzmanlığımız ile özellikle finansal risk alanında şirketlere;

 • Kredi riski,
 • Piyasa riski,
 • Likidite ve Aktfi-Pasif riski

konularında sektörel gelişmeleri yakından takip ederek, yasal zorunluluk ve mevzuatlara uygun olarak risk yönetimi hizmeti veriyoruz.

Bu hizmetimiz kapsamında; kredi riski hesaplama süreçleri, uzman sistemlerde yer alan risk verisi, ulusal otoritelerin (BDDK) sağladığı yönetmelik farklılıkları, SAS Kredi Riski Hesaplama modülünün entegrasyonu ve VAR (Riske Maruz Değer) hesaplamaları gibi birçok yetkinliğimizi kullanarak, modelleme ve simulasyon çalışmaları (Monte Carlo, Covariance yaklaşımı bazlı simulasyon, vb.) yaparak müşterimize bir sistem sunuyoruz.

HAZİNE

Hazine konusunda çalışan ekiplerimiz;

 • Yapılandırılmış ürünler,
 • Yapılandırılmış türev ürünleri,
 • Sabit getirili menkul kıymetler

konularında bankaların teknolojik altyapılarını verimli kullanma veya yenilemesinde, doğru fiyatlama, etkin pazarlama, yerinde raporlama yapmalarında destek sağlıyor.

Ayrıca, 2016 yılından bu yana Murex ile partnerliğimiz bulunmaktadır. Bu kapsamda, ekiplerimiz finansal kuruluş altyapılarının Murex ile entegrasyonu konusunda etkin tecrübe ve yetkinliğe sahipler.

TEMEL BANKACILIK

İlgili çeşitli projelerle kazandığımız tecrübemiz sayesinde Temel Bankacılık altında;

 • EFT, EMKT, Havale, Dış Ticaret süreçlerinde,
 • Ürün Ağacı, Karar Ağacı yapılarının kurgulanmasında,
 • Masraf ve Komisyon optimizasyonunda

müşterilerimize etkin ve kalıcı çözümler sunuyoruz.

YASAL RAPORLAMA

Yasal zorunluluklar ve BDDK gereksinimleri olan;

 • KR510AS / KR511AS / KR520AS / KR521AS
 • KR600AS / KR601AS / KR602AS / KR603AS
 • KR610AS / KR611AS
 • KR202AS
 • LK120HS
 • LR101HS
 • FR400AS

Kritik yasal raporlarının oluşturulma sürecinin iyileştirilmesi ve ilgili sisteme entegrasyonu için sağlayan bir hizmet sunuyoruz.

SÜREÇ İZLEME VE GELİŞTİRME

Süreçler konusundaki tecrübemizle müşterilerimize;

 • Şube ve genel müdürlük iş akışları,
 • Şube, bölge, genel müdürlük ve tahsilat süreçleri,
 • Hazine süreçleri,
 • Çağrı Merkezi işlem akışı, müşteri karşılama ve hizmet kontrol konularında

süreç iyileştirme ve yeniden tasarlama çözümleri geliştiriyoruz

DİJİTAL

HİZMETLER

DANIŞMANLIK

DANIŞMANLIK

Bankacılık, finans ve telekomünikasyon sektörlerinde yeni fırsatlar arayan; büyüme yaratmaya, rekabeti yönetmeye, süreçlerini geliştirmeye veya risklerini etkin ve mevzuata uygun yönetmeye çalışan müşterilerimiz için, dinamik ve yetkin kadromuzla müşterilerimize destek oluyoruz.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, LinkTera proje kültürünü aktarmaktan, operasyonlarını kolaylaştıracak çözümleri sunmaya kadar geniş bir yelpazede, talebe dönük dış kaynak desteği de sağlamaktayız. Dış kaynak hizmetlerinde her zaman, çalışanlarının hak ve menfaatleri ile müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini dengeleyen “sorumlu yönetim” anlayışıyla hareket ediyoruz.

TEKNOLOJİ

TEKNOLOJİ

Proje Danışmanlığı süreçlerinin altyapısına destek olmak üzere teknoloji ekiplerimiz, müşterilerimize yazılım, ürün entegrasyonu ve hizmetleri sunmak için en son teknolojileri takip ederek, inovasyon yaklaşımıyla ve yaratıcı çözümleriyle projelere katma değer yaratır.

Hem proje yönetimi hem de optimizasyon yöntemlerini uygulama imkanı bulduğumuz Risk Yönetimi alanında global anlamda pek çok uluslararası firma ve finans kuruluşu tarafından tercih edilen SAS ile "Gold" risk partnerliğimiz bulunmaktadır. SAS ile beraber özellikle risk yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında bir çok proje yürütülmektedir. Bununla birlikte LinkTera Bilgi Teknolojileri, 2013 / 2014 / 2015 / 2016 yıllarının en iyi Risk Partneri seçilmiştir.

SAS Partnerliği kapsamında destek verdiğimiz alanlar:

 • Bankacılıkta BASEL II/III yaklaşımı ve süreçleri
 • Kredi riski hesaplama ve raporlama
 • Likidite riski hesaplama ve raporlama
 • Piyasa riski hesaplama ve raporlama
 • Aktif / Pasif yönetimi
 • Yasal raporlamalar
 • PD-LGD modelleme
 • Skorlama
PROJE YÖNETİMİ (PMO)

PROJE YÖNETİMİ (PMO)

Özellikle bilgi teknolojileri ile ilgili alanlarda uçtan-uca proje yönetimi anlayışıyla;

 • Proje performans metriklerinin takibi,
 • Proje paydaşlarının koordinasyonu ve proje çıktılarının etkin kontrol edilmesi

hizmeti sağlıyoruz.